СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

Учебно-воспитательная работа

  Бишкек шаарындагы Биринчи май райоунун №81 орто мектебинин

2018-2019-окуу жылындагы  педагогикалык коллективдин алдына коюлучу иш чаралар

        2018-2019-окуу жылына мектепти өнүктүрүүнүн стратегиялык багыттары ,педагогикалык коллективдин максаты жана тапшырмалары.

Тапшырмалары:

1. Мектептин ишин белгиленген багыттар боюнча анализдөө

2. Иштин жүрүшүндө пайда болгон проблемаларды белгилөө жана чечүү жолдорун табуу.

3.Мектептин окууту-тарбиялоо процессинде сапаттуу окутууга жетүүнүн жолдорун белгилөө.

             Өткөн окуу жылында мектептин педагогикалык коллективинин иши КР «Билим берүү» мыйзамын аткаруу багытында жүрдү.

    Мектепте аткарылуучу иштер нормативдик –укуктук актылардын негизинде иштелип чыкты жана төмөнкүлөргө көнүл бурулду.

 • Окуучунун ар тараптуу өнүгүү жөндөмдүүлүгүнө жараша.
 • Окуучулардын интеллектуалдык өнүгүшү.
 • Ден соолугу
 • Мугалимдердин жана окуучулардын чыгармачылык потенциалынын өнүгүшү.
 • Билим сапатынын жогорулашы.
 • Мектептин материалдык–техникалык базасын чыңдоо.
 • Мектепке тиешелүү иш кагаздардарын туура.так жана убакытты үнөмдөө менен сапатттуу жүргүзүлүшүнө жетишүү.

     Мектепти өнүктүрүү программасына ылайык темасы: «Окутуу –тарбиялоо прцессинде интерактивдүү усулдарды пайдалануу менен окуучулардын билим сапатын аттыруу»

     Коюлган теманын негизинде педагогикалык коллектив төмөнкү иштерди аткарып жатат.

1.Окуучуларга билим берүү ишти улантуу боюнча

 • Ар бир окуучуга жеткиликтүү билим берүү.
 • Илимдин негизинде окуучуларга терең билим берүү.
 • Билим сапаттын жогору болушуна предмет мугалимдерди жана класс жетекчилердин жоопкерчилигин жогорулатуу.
 1. Билим сапатын баалоонун жана мектеп көзөмөлүнүн ишин күчөтүү.

      3.Мугалимдердин профессионалдык билимин  жогорулатууга көмөктөшү.

      4.Окуучулардын контингентин сакталышы жана 1-10-класска окуучуларды  кабыл  алуу боюнча жоопкерчилик ишти күчөтүү.

      5.Мектептин өнүгүү программасын түзүү үчүн мектептин бардык бөлүмдөрү менен бирдиктүү комплекстүү планды иштеп чыгуу.

      6.Окуучулардын атуулдук жоопкерчилигин жана укуктук түшүнүгүн ,маданияттулугуна таасирлүү үчүн жаңы педагогикалык технологияны пайдалануу зарыл.

   7. «Ден соолук»программасынын жана мектепте жүргүзүлгөн спорттук иш чаралардын негизинде окуучулардын физикалык ,руханий  жана социалдык өнүгүү жагынан иш чараларды жүргүзүү.

 1. Окуучулардын жеке жөндөмдүүлүктөрүн өнүктүрүү.

    I.Окуу бөлүмү.

         Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2018-жылдын 9-июлундагы №907/1  буйругу менен бекитилген жалпы билим берүү уюмдарынын Базистик окуу планынын негизинде окуу пограммасы ишке ашырылып жатат.

         Окуу программасын ишке ашыруу үчүн №81өорто мектебинде   мугалим эмгектенип жатат.

          Алардын ичинен:

 • Жогорку билимдүү    75    мугалим.
 • Атайы орто кесипке ээ болгон    5  мугалим
 • Сырттан окуган мугалимдин саны —  1
 • Педагогикалык стажы  5 жылга чейинки мугалимдин саны-  23
 • Педагогикалык стажы  5 жылдан 10 -жылга  чейинки мугалимдин саны — 16
 • Педагогикалык стажы  11 -жылдан  15  жылга жылга чейинки мугалимдин саны — 14
 • Педагогикалык стажы  15 жылдан жогору болгон  мугалимдин саны — 28

Педагогикалык чыгармачылыкта иштеген мугалимдердин эмгеги бааланып 6 мугалим “КР билим берүү отличниги” төш белгиси менен сыйланган.

          Мектептин ишмердүүлүгүнүн негизги максаттары жана милдеттери

         Максаты : билим берүүнүн жаныча сапатын ,билим алууга теӊ укуктуулукту,бардык ресурстарды эффективдүү колдонуп ,инновациялык ыкмаларды колдонуу менен окуучуларга сапаттуу билим берүү менен келечекке ар тараптуу өнүккөн инсанды тарбиялоо.

2018-2019-окуу жылында 54 класс комплектелген.Бардык окуучулардын саны 2067,анын ичинен  1036    эркек,  1031     кыз бала,Окутуу үч баскычта жүргүзүлөт.

1 баскыч   1-4 класс

2 баскыч 5-9 класс

3 баскыч  10-11 класс

классКласстын саны Окуучунун саны

1

1

6

245

2

2

5

214

3

3

7

269

4

4

6

236

 

5

5

6

217

6

6

6

211

7

7

5

196

8

8

5

177

9

9

4

174

 

10

10

2

66

11

11

2

62

 

жалпы

54

2067

Класстар боюнча билим сапаты

классОкуучунун саны«5»«4» жана «5»«2»Аттест/

баган

Билим сапатыКласс жетекчи
11 –а23Семенова И.В.
21-б24Абдыкеримова Н.К.
32-а237969Рогова Н.В.
42-б233952Белова А.А.
53-а2531156Жусупбекова Н.С.
63-б2531052Никонорова Л.И.
74-а2481075Лебедева Е.Н.
84-б27 311.1Федоткина В.В.
952821457Моталова Е.К.
1062921248Абдылдаев Н.Р.
117300517Карасартова Н.П
128251836Крылов В.Б.
13923417Соловьева Т.Ф.
141018527Байджиева М.А.
151118422Щербакова Н.В.

12-2013-окуу жылындагы билим сапаты 42.4% (бул былтыркы окуу жылына карата төмөн 46.6% .Билим сапаты 4.2 % төмөндөгөн) жыйынтыгында окуучулардын билим сапаты көтөрүү боюнча иштер начар жүргүзүлгөн.

Ошону менен бирдикте төмөнкү көрүнүштү карап көрөлү.

   2012-2013-окуу жылын аяктаган окуучулардын предмет боюнча бирден «3» чыккандар-9 окуучу, 2.8% түздү.

класс

Окуучунун саны

Класс жетекчи

2-а

2Рогова Н.В.

5

1Жусупбекова Н.С
62

Абдылдаев Н.Р

101

Байджиев Н.Р.

9 окуучу 2011-2012-окуу жылында . Окуу жылындагы айырма 4,2% бул чоң  айырма. Кийинки окуу жылына иш планды пландаганда төмөнкүлөргө көнүл буруу зарыл.

 • Мектептеги ички көзөмөлдү жүргүзүү.

      Классты жалпы текшерүү.( сабактарга катышуу)

      Жеке текшерүү (жазуу иштери)

 • Жетишпеген окуучу такталгандан кийин предмет мугалим менен барлашуу (бул класс жетекчинин милдети)
 • Предмет мугалим жетишпей калган окуучу менен иштөө
 • Ата-эне көзөмөлдүккө алуу (үй тапшырмаларын көзөмөлдүккө алуу)

2012-2013-окуу жылын аяктаган окуучулардын бир «4» менен аяктаган 6-окуучу 1,6%

класс

Окуучунун саныКласс жетекчи

2-а

2Рогова Н.В.

3-б

1

Никонорова Л.И.

52

Жусупбекова Н.С

61

Абдылдаев Н.Р

(Берилген талицада бир сабагынан «4» алган окуучу ударниктин курамына киргендиктен .ойлойм жазуунун кажети жокко деп)

Өтүлгөн окуу жыл боюнча сапаттуу билим берүүдө дагы мисалдарды келтирели.

 • 2012-2013-окуу жылында 11-классты бүткөн окуучулардан өзгөчөлөнгөн аттестат менен бүткөн окуучу  болгон жок.(акыркы эки жыл ичинде)
 • 11-класс 18бүтүрүүчүдөн 17 бүтүрүүчү КР жогорку окуу жайына бюджеттик орунга өттү.
 • 1 бүтүрүүчү 1 окуучу жумушка орношту.
 • Бардык бүтүрүүчүлөр ийгиликтүү аякташты.

(11-класстын окуучуларынын жыйынтыгы көрсөтүлүп мониторинг жана диаграмма түзүлөт)

 1. Окуучулардын контингентинин сакталышы боюнча.

         Окуучулардын жыл мезгилинде кыймылы боюнча  13 окуучу(3%) мектепке кабыл алынып «Алфавит»  китепчеге түшүрүлдү.

 • Окуучулардын кыймылы боюнча былтыркы окуу жылында 1 окуучуну түздү   0.02% ( былтыркы жылы 0.6%)
 1. Кеткен окуучулардын үлүшү мектептен келген окуучуладын үлүшүнөн ашпайт.
 • Окуу жылында кеткен окуучулардын саны :11 окуучу.
 • Жай мезгилинде кеткен окуучулардын саны : 9 окуучу.

Баардыгы  18 окуучу.

 1. 2011-2012-окуу жылында келген окуучулар 13 окуучу+11 окуучу (жайкы кыймыл) бардыгы 24 окуучу.
 • Окуу жылында келген окуучулар 13 окуучу

        Окуучулардын мектепке кабыл алуусу жана мектептен кетип калуусу окуучунун ата-энесинин үй-бүлөлүк шартына байланыштуу болот.

 1. II. Мектеп системасын ишин жакшыртуу максатында билим сапатын баалоо жана ички көзөмөл.

 Мектепте пландын негизинде бардык предметтер боюнча текшерүүлөр жүргүзүлүп билим сапаты ,жетишүү, окуучулардын психологиялык анкетасы боюнча,ден соолугу боюнча мониторинг жана диаграммалар жүргүзүлөт..

 Аралык аттестация (мектеп,класс.форма)

КлассАттестациянын формасы
1 
4Диагностикалык жазуу иштери(тест) орус тилинен,маиематикадан 
1-8Орус тили (жат жазуу), кыргыз тили (зачет) 
9Диагностикалык текшерүү иштери жаңы формада орус тилинен 
10Диагностикалык текшерүү иштери орус тилинен жана математикадан
11Диагностикалык тешерүү иштери кыргы тилинен ,орус тилинен жана математикадан
1-8Математикадан текшерүү иштери
5-8Контродук иштер бардык сабактардан

 • Педагогикалык совет өткөзүлдү. Негизинен каралуучу маселе окучулардын билим сапаты.

     «Сапаттуу били берүүдөгү негизги багыт компеттенттүүлүк».

     «Билим берүүдөгү компетенттүлүктүн мамиле кылуусу»,

Билим сапатын кароо неизги каралуучу маселелер болуп саналат (протоколдо көргөзүлөт)

 • Эки жолу Илимий методикалык советтин тегерек столдо жүргүзүлгөн кеңешмеси өткөзүлдү.Каралуучу маселе билим удаалашттыгы 4-класстан ортоңку звеного өткөн мезгили. Метод советтинкеңешмесинин протоколу. Жана мектептин буйругу.
 • Методикалык советтиин эки кеңешмеси өткөзүлдү билим удаалаштыгы боюнча

5-класстан ортоңку звеного өткөн мезгилде.

 • Илимий методикалык советтин тегерек столдогу кеңешмесинде билим удаалаштыгы

  10-класс калыптанышы , Илимий методикалык советтин протоколу, мектептин буйругу.

 • Илимий методикалык советтин кеңешмеси (9-11-класс) ,протокол жана мектептин буйругу.
 • Директор алдында жана окуу завучунун алдында кеңешмеде окуучулардын билим сапаты боюнча маселени кароо. Бул кеңешменин протоколунда чагылдырылат.
 • 5-8-класстарда баштапкы ,аралык жана жыйынтыктоочу билимдин кесилиши төмөнкү предметтер боюнча орус тилинен,2-11-класстарда математика сабагынан,

2-5 –класстарда окуу техникасы.

 • Бишкек шаарынын башкармалыгы тарабынан берилген диагностикалык текшерүү иштери.

Жасалган иштердин жыйынтыгы боюнча сабактан артта калган окуучулардын жоктугунан, «риск» тобундагы окуучуларга бирдиктүү иш жүргүзгөндүн натыйжасында класс боюнча жана предметтер боюнча жакшы билим сапатына жетишилди.

 1. 9-11-класстардын жыйынтыктоочу аттестациясына көнүл буралы.

9-класста 23 окуучу.  100%. Былтыркы жылга салыштырмалуу бардык окуучулар жыйынтыктоочу аттестациядан ийгиликтүү өттү ( былтыркы жылга салыштырмалуу 5.5% айырма бар.)

Предметтин аты

Традициялык түрдө өткөн

аттестациянын жыйынт

Трад.экзаменди

тапшырган

Аттестац.жаңы формада өткөн.
Экзамен

тапш.

Аттест.өт

көн

«2» алган %Экзамен

тапш.

Аттест.өт

көн

«2» алган %

Орус тили

770 23230

математика

000 23230

биология

220 00

0

физика

110 00

0

химия

110 0

0

0

география

14140 00

0

история

000 0

0

0

Адам жана коом

990 22

0

Башка сабактар

     

 
Дене тарбия

8

80 00

0

Чет тили (анг)

110 00

0

информатика

000 000
геометрия000 00

0

Орус адабият110 00

0

жалпы4444004848

0%

2012-2013-окуу жылынын окуу жыйынтыгын чыгаргандан кийин төмөнкүгө жооп беребиз.

2012-окуу жылынын авгус айында өтүлгөн педагогикалык советте коюлган суроонун бирөөнү гана жооп бердик.

Мындан  кийинки окуу жылында окуучуларга билим берүүдө төмөнкү иштерди улантабыз.

 • Ар бир окуучу минималдуу билим алганга аракеттенүү
 • Илимдин терең.туруктуу билим берүүгө калыптандыруу.
 • Сапаттуу билим берүү үчүн мектеп мугалимдеринин жана класс жетекчилеринин жоопкечилигин көтөрүү
 • Окуучулардын окууга болгон аракетин көтөрүү.

Демек ,жооп төмөнкүдөй:

Өткөн окуу жылы көрсөттү,Биздин мугалимдерибиз предметтерден өздөштүрүүсү «3» бааланды .

9-11-класстын жыйынтыктоочу аттестациянын  баасы ,бүтүрүүчүлөрдүн  Жалпы Республикалык тестирлөөдөн төмөнкү баллын айгинелейт.

 • ЖРТ алуунун шарттарына даярсыздык

Бардык бирикменин жетекчилерине,чыгармачыл иштеген топтордун мүчөлөрүнө 9-11-класстын жыйынтыктоочу аттестацияны толук анализдөө,экзамен учурундагы проблемаларды белгилөө ушул жерден сабактан жетишпей калган окуучулардын администрация тарабынан эскертүүлөрдү эске алуу мене иштөө.

9-11-класстын класс жетекчилери мамлекеттик экзаменге даярдык пландарын түзүү.

Администрациясынын планында окуучу ата-эне менен ,окуучу –предмет мугалим менен иштөө иш чараларды пландоо