СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

Расписание

  2021-2022-окуу жылындагы №81 орто мектебинин окуу
планын аткарууда Басизтик варианттын негизинде
Түзүлгѳн 1-11- класстардагы

                                                                                                                                         «Сабактардын жүгүртмѳсү»