СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

Учебный процесс

Бишкек шаарындагы Биринчи май районунун №81 –орто мектебининин окуу иштери   

 Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин 2021-жылдын   буйругу менен бекитилген жалпы билим берүү уюмдарынын Базистик окуу планынын негизинде окуу пограммасы ишке ашырылып жатат.

Окуу планы боюнча  класстарда  окуу жүгүнүн жумалык чеги төмөнкүдөй:

 

Класстар1-класс2-класс3-класс4-класс5-класс6-класс7-класс8-класс9-класс10-класс11-класс
Жумалык жүктөм20 саат22 саат24 саат25 саат29 саат30 саат30 саат30 саат30 саат29 саат30 саат

 

Окуутунун 1 баскычында төмөнкү предметтер окутулат

 

1-класста2-класста3-класста4-класста
1Кыргыз тил(окуу,жазуу)Кыргыз тил

(окуу,жазуу)

Кыргыз тил (окуу,жазуу)Кыргыз тил

(окуу,жазуу)

2Орус тилОрус тилОрус тилОрус тил
3Дене тарбияДене тарбияЧет тил (англ тил)Чет тил (англ тил)
4МатематикаМатематикаДене тарбия Дене тарбия
5Мекен таанууМекен таанууМатематикаМатематика
6Көркөм өнөрКөркөм өнөрМекен таанууМекен таануу
7музыкамузыкаКөркөм өнөрКөркөм өнөр
8Турмуш –тиричилик коопсуздугунун негиздеримузыкамузыка
9Турмуш –тиричилик коопсуздугунун негиздериТурмуш –тиричилик коопсуздугунун негиздери
10Дене тарбия

 

Окуутунун 2- баскычында төмөнкү предметтер окутулат

5-класста6-класста7-класста8-класста9-класста
1Кыргыз тилиКыргыз тилиКыргыз тилиКыргыз тилиКыргыз тили
2Орус тилОрус тилОрус тилОрус тилОрус тил
3Чет тил (англ.)Чет тил (англ.)Чет тил (англ.)Чет тил (англ.)Чет тил (англ.)
4Кыргызстан тарыхыКыргызстан тарыхыКыргызстан тарыхыКыргызстан тарыхыКыргызстан тарыхы
5Дүйнөлүк тарыхДүйнөлүк тарыхДүйнөлүк тарыхДүйнөлүк тарыхДүйнөлүк тарых
6Адам жана коомАдам жана коомАдепАдепАдам жана коом
7МатематикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематика
8Табият таануубиологияФизикаФизикаФизика
9Технология(эмгек,чийме жана дизайн)ГеографияБиологияБиологияБиология
10ИнформатикаТехнология(эмгек,чийме жана дизайн)Географияхимияхимия
11Кыргыз адабиятыИнформатикаТехнология

(эмгек,чийме жана дизайн)

ГеографияГеография
12Орус адабиятыКыргыз адабиятыИнформатикаТехнология

(эмгек,чийме жана дизайн)

Технология

(эмгек,чийме жана дизайн)

13Көркөм өнөрОрус адабиятыКыргыз адабиятыИнформатикаИнформатика
14МузыкаКөркөм өнөрОрус адабиятыКыргыз адабиятыКыргыз адабияты
15Дене тарбияМузыкаКөркөм өнөрОрус адабиятыОрус адабияты
16Дене тарбияМузыкаДене тарбияДене тарбия
17Дене тарбия

Окуутунун 3- баскычында төмөнкү предметтер окутулат

10-класста11-класста
1Кыргыз тилиКыргыз тили
2Орус тилОрус тил
3Чет тил (англ.)Чет тил (англ.)
4Кыргызстан тарыхыКыргызстан тарыхы
5Дүйнөлүк тарыхДүйнөлүк тарых
6Адам жана коомАдам жана коом
7МатематикаМатематика
8ФизикаФизика
9БиологияБиология
10Кыргыз адабиятыКыргыз адабияты
11Орус адабиятыОрус адабияты
12Дене тарбияДене тарбия
13Аскерге чейинки даярдоо