СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

О приеме в школу

Бишкек шаарындагы Биринчи Май районундагы №81 мектептебине кабыл алуу үчүн 15.02.2019 –жылдан тартып электрондук кезек системасы иштей баштады.   “Электрондук кезек» – мамлекеттик мектептерге 1-класска кабыл алуунун автоматташтырылган системасы. 

Кезекке туруу үчүн   www.mektep.edu.gov.kg   сайтына кирүү керек.

(Кезекке туруу үчүн видеоинструкция)

1-класска кабыл алууга керектүү болгон иш кагаздар:

 1. Баланын туулгандыгы тууралуу күбөлүк
 2. Сүрөт 3*4 өлчөмүндө
 3. Ата-эненин паспорту (бир гана адамдыкы)
 4. Жашагандыгы жөнүндө маала башчыдан маалымкат

 Биринчи класстарды каттоо эки этапта жүргүзүлөт:

Биринчи этап:   Мектепке бекитилген микроучасток боюнча  жашашоочулардын балдары тизмеге түшө алышат

Экинчи этап: Тандоо укугу боюнча, мектепте бош орун болгон учурда гана  бекитилбеген микроучастоктогу жашоочулар тизмеге түшө алышат.

 Для приема в первый класс необходимо предоставить следующие документы:

 • заявления родителей (законных представителей) на имя руководителя школы;
 • медицинской карты установленного образца (Ф-26, Ф-63);
 • копии свидетельства о рождении;
 • копии паспортов родителей (законных представителей);
 • документа, устанавливающего место жительства ребенка (в случае если фактическое место жительства ребенка и место регистрации, указанное в паспорте одного из родителей (законных представителей), не совпадают);
 • справки о состоянии здоровья на момент приема в школу;
 • фотография 3х4 см. (4 шт.)