СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

ШСУ

ШСУ

 

                             Устав

1.Мектептеги өзүн-өзү башкаруунун жамааттык, демократиялык түрүн өнүктүрүү,тартип, эрежелерине баш ийүү.

 2.Мектептин окуучуларынын уюштуруучулук жөндөмдүүлүктөрүн келечекте ишке ашырууга даярдоо.

 3.Өзүн-өзү башкаруу иштеринде ар бир окуучу активдүү катышуу, окуучулардын укугун, кызыкчылыгын коргоого, билим жана тарбия иштериндеги маселелерди мугалимдер менен биргеликте чечүү.

 4.Мектеп салтын калыптандыруу жана сактоо.

 5.Танапис,сабак жана класстан тышкаркы иш чаралардагы тартипти сактоого көзөмөл кылуу.

 6.Жолугушууларды, талкууларды уюштуруу.

 7.Укук бузуулардын алдын алуу иштерине катышуу. Мектеп окуучуларынын укуктарын жана милдеттеринин сакталышына активдүү көзөмөл жүргүзүү.

 8.Мектеп жамаатынын укуктарынын жана ар-намысын сыйлоо.

9.Замандын талабына жараша жаңылыктарды киргизүү менен мектептин коомдук иштерине катышуу менен ишти алдыга тартуу.

 10.Башкаларга үлгү болуу менен мектеп имиджин көтөрүү.

 

Мектептин өзʏн-өзʏ башкаруу уюму

 

  

“Манас”

уюму

“Семетей”

уюму

“Сейтек”

уюму

 

 

Мʏчөлөрʏ

8-9-10-11

класстар

Мʏчөлөрʏ

5-6-7

класстар

Мʏчөлөрʏ

1-2-3-4

класстар