СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

Кружки и секции

       БЕКИТЕМИН

                                                                                                 №81-орто мектебинин

                                                                                                                     директору

                                                                                                          Ч.Джамгырчиева

«      »_________2021

 

                                         2021-2022-окуу жылы үчүн

«Менталдык арифметика»  кружогунун  жүгүртмөсү     

 

 
күнубагыкабинеткружокКим жооптуу
11-күн1-группа

11.25-12.10

2-группа

14.00-14.45

 

Метод кабинетМенталдык арифметикаХалилова
22-күн1-группа

11.25-12.10

2-группа

14.00-14.45

 

Метод кабинетМенталдык арифметикаХалилова
33-күн1-гуппа

11.25-12.10

2-группа

14.00-14.45

Метод кабинетМенталдык арифметикаХалилова
44-күн1-группа

11.25-12.10

2-группа

14.00-14.45

 

Метод кабинетМенталдык арифметикаХалилова
55-күн1-группа

11.25-12.10

2-группа

14.00-14.45

 

Метод кабинетМенталдык арифметикаХалилова

                                                                                                                                   БЕКИТЕМИН

                                                                                                                     №81-орто мектебинин

                                                                                                                                        директору

                                                                                                                              Ч.Джамгырчиева

                                                                                                                             «   » _______2021

                                         2021-2022-окуу жылы үчүн

дене тарбия сабагы боюнча «Бокс» кружогунун  жүгүртмөсү                      

  

 
күнубагыкабинетпредметиКим жооптуу
11-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияМирзабеков С
22-күн1-группа 18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияМирзабеков С
33-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияМирзабеков С
44-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияМирзабеков С
55-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияМирзабеков С

 

                                                                                                               БЕКИТЕМИН

                                                                                                 №81-орто мектебинин

                                                                                                                     директору

                                                                                                          Ч.Джамгырчиева

                                                                                                                        «  »____  2021

                                         2021-2022-окуу жылы үчүн

дене тарбия сабагы боюнча «Таэквондо» кружогунун  жүгүртмөсү     

 

 

 
күнубагыкабинетпредметиКим жооптуу
11-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияТогорельдиев К
22-күн1-группа 18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияТогорельдиев К
33-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияТогорельдиев К
44-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияТогорельдиев К
55-күн1-группа

18.00- 19.30

2-группа

9.00-10.30

Спорт залДене тарбияТогорельдиев К

 

                                                                                                                      БЕКИТЕМИН

                                                                                                              №81-орто мектебинин

                                                                                                                                 директору

                                                                                                                      Ч.Джамгырчиева

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        «   »_______ 2021

2021-2022-окуу жылындага  «Квилинг»,«Кѳркѳм ѳнѳр» жана

«Говорим по русски» кружокторунун   жүгүртмөсү     

 

 

 
күнубагыкабинетпредметиКим жооптуу
14-күн1-топ

9.40-10.25

№4КвилингМолдокулова В.А.
2-топ

10.35-11.20

№4КвилингМолдокулова В.А.
24 күн1-топ

13.10-13.55

№4Көркөм кол өнөрчүлүгүБайдөлөтова Н.А.
2-топ

14.00-14.45

№4Көркөм кол өнөрчүлүгүБайдөлөтова Н.А.
34-күн1-топ

14.00-14.45

2-топ

14.50-15.35

№0«Говорим по русски»Джамгырчиева Ч.Ш.