СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

Информация для родителей

Атаэнелердин укуктары жана милдеттери

1Ата-энелер балдарына жетиштүү камкордук көрүү жана орто билим алдырууга милдеттү
2. Билим берүү мекемелерин окутуунун формасын жана .үй-бүлөлүк билимди өз балдарына тандоого милдеттүү.
3 Мектепке киргенде мектептин уставына ылайык документерди тапшыруу..
4 Окуу процессиндеги документтер  жана мектептин уставы
менен таанышуу.
5 Окуу процессинде билим берүү мекемелеринде балдарга ата-энелер комитетин шайлоо .
6 Ата-энелер балдарынын алган бааларын жана окуудагы жетишкендиктери жөнүндө маалымат алып турушу керек.
7 Окуу процессинде чечилбеген суроолор болсо мугалимге жана мектеп администрациясына  кайрылуу керек.
8 Тарбия берүүдө релегиоздук көз караштагы түшүнүктөрдүн максаттарын балдарга түшүндүрүү.
9 Ата-энелер  балдары жөнүндө  маалыматы ата-энелер чогулушунда  угуп туруусу зарыл.
10.Окуу процессинде ата-энелер комитети мектептин директорунун астында болгон  педогогикалык кенешмеге катышуусу  абзел .
11.Класс жетекчисинен ата-эне балдары жөнүндө  маалыматтарды жума сайын билип турушу керек..
12 Баланы башка класска которсо админстрациянын макулдугу керек.
13 Мугалим менен окуучунун ортосунда же мугалим менен ата-эненин ортосунда конфилик болсо өз ара чечүүгө милдеттүү.

 Ата-энелердин милдеттери.

1. Балдарга үй-бүлөлүк камкордук көрүү жана орто билим     алдырууга милдеттүү..
 2  Балдардын ден-сооолугун кароо жана акыл эсин өстрүүдө физологиялык жана психологиялык жагдай түзүү.                                                                     
 3.  Балага тарбия берүүдө ата –энелер тарабынан мыкаачылык. катуу кемсинтүү, адамдык абройуна шек келтирүү мыскылдоого жол берилбейт.
4. Он беш жашка чейин балага орто билим алдыруу жана
        үй –бүлөдө камкордук көрүү
5. Мектептин уставы жана эрежелери жөнүндө билүү.
6   Ата-энелер чогулушуна катышуу.
7    Класс жетекчи менен окуучунун  байланышын бекемдөө.
8. Мектептин мүлкүнө зыян келтирген учурда толук баасын төлөп бергенге ата-энелер милдеттүү.
9 Ата-энелер билим берүүдө жана тарбия берүүдө жоопкерчиликтүү болушу керек.
10.Жаш өспүрүмдөрдүн ортосунда укук бузуулардын алдын алуу жана жашы жетелектердин закондору жөнүндө
   ата-энелер түшүндүрүү иштерин жүргүзүү.
11.Наркоманиянын зыяндуулугун жана айыкпастыгын  балдарына түшүндүрүү жана бул жөнүндө жаза колдонушун баса көрсөтүү.
12.  14 — 16 жаштагы балдар майда барат кылмыштуулукка барса, мектептин кодексине ылайык жазага тартуу.
13 Көчпөй калган же ордунда калган окуучулардын
 б ата-энелери кийинки жылга окутууга жоопкерчиликти өз мойнуна алышат.

Ата-энелердин милдеттенмеси

 1. Балам сабакка келбей калса милдеттүү түрдө класс жетекчисине өзүм чалып билдирем.Себепсиз калтырбаймын(ооруп калса сөзүз түрдө справка талап кылынат).
2.Сабакка кечиктирбей өз убагында жиберемин.
3.Окуу китептери  жана окуу куралдары менен толук камсыз кыламын.
4. Окуусунун жетишүүсүнө,күндөлүктүн толтурулушуна, баасына, үй тапшырманы аткаруусуна көзөмөл кылам.
5.Мектептин талабына ылайык(үстү ак,асты кара) классикалык стилдеги кийим менен камсыз кылам(кышкысын жылуу, бирок талапка ылайык
6. Спорттук форма,ботаc ж.б.камсыз кылам.
7. Мектепке уюлдук телефон салдырбаймын(зарыл болсо класс
   класс жетекчинин номери бар),телефон жоголсо өзүм күнөлүү болом.
8. Ден-соолугуна, тазалыгына, жеке гигенасына көнүл бөлөм.
9. Кызыма кымбат баалуу,чоң узун сөйкө, шакек тагынып келбөөсүн көзөмөлдөйм жана мектеп талабына жооп бербеген кийимдерди, чачын жайбай байлап,өрүп бантик тагынып келүүсүн катуу көзөмөлдөйм.
10.Сабактан кийин үйгө убагында,түз келип жатканын көзөмөлдөйм.
11.Жолдо жүрүү эрежелерин кайталап айтып турам, көпүрөдөн өтүү, каналдагы сууга түшпөө тууралуу улам айтып турам.
12.Кечкисин саат 21.00дөн кийин үйдөн чыгарбаймын.
13.Жаратылыштык эс алууларга, ар кандай чогулуп отурууларга жибербеймин.
14. Класс жетекчининин талаптарын аткарып, тез –тез байланышып турам.
15.  Массалык урушка катышуусуна тыюу салам эскертем.
Ата-энесинин     
аты-жөнү_____________________________________________
 Ата-энесинин
телефон номери_______________________________________
 Толтурулган күнү__________________________________________________
 Колу_______
 

 Балдары  алыс жакта жашаган ата-энелердин милдеттенмеси

 

 УУЛУМ,КЫЗЫМ _____________________________________
     КЛАССЫ             _____________________
Алыс жактан келип окуп жаткандыгына байланыштуу:
1 Сабакка кечиктирбей өз убагында жиберемин.
2.Сабактан себепсиз калтырбаймын.
3.Өзүм  сабакка алып келип,алып кетем.
4.Балам сабакка келбей калса милдеттүү түрдө класс жетекчисине өзүм чалып билдирем.
5.Жолдо жүрүү эрежелерин үйрөтүп ,айтып эскертип турам.
6. Көпүрөдөн өтүү,каналдагы сууга түшпөө тууралуу улам айтып турам.
7.Транспорттон,  жолдон бирдеме  болсо  өзүм  жооп  берем.
8.Эртең  мененкисин,кечкисин  көзөмөлдөйм 
9.Класс  жетекчи  менен  тыгыз  байланышып  турам
Ата-энесинин    аты  жөнү_______________________________
Байланыш  телефону_________________________
Колу________Датасы_________Жашаган жери____________________