СОШ №81 Средняя общеобразовательная школа №81

О нас

Бишкек шаарындагы Биринчи май районундагы  №81-орто мектебинин маалыматы.  

 О нас

         О нас

О нас

 О нас

О нас

О нас

О нас

 

                Мектептин сыйымдуулугуна жараша 1-4 класстан 24-класс түзүлүп 964 окуучу,5-9-класстарда 26 класс болуп 975 окуучу жана 10-11-класста  4 класста 128 окуучу билим алууда. Мектепте иштеген мугалимдердин иш аракеттери окуу жылы ичинде жүргүзүлгөн предметтик декадада иштеген иштери,райондо жүргүзүлгөн конкурстарга катышуусу жана ошондой эле окуучулардын предметтик олимпиадага катышуусунда жыйынтыктуу орун алышы боюнча мугалимдин эмгеги бааланууда.мугалимдердин иштеген иштери боюнча мектеп администрациясы,рай.администрацисы тарабынан бааланып грамота жана  9  мугалим «КР Билим берүү отличниги» менен сыйланууда.

                     Мугалимдерибиз инновациялык ыкмаларды колдонуу менен окуучуларга сапаттуу билим берүүдѳбүз.

Жыйынтыгында:

  • Маданияттуу жүрүм –турум адебин үйрөнгөн

  • Ар тараптуу өнүккөн аң сезимге ээ болгон

  • Адамдын мамилесинин маданиятына ээ болгон

  • Алган билимин ишке ашыра алган

  • Турмушка даяр болгон окуучуларды тарбиялап чыгара алып жатабыз